Έρευνα

background

Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού υποστηρίζει ερευνητικές προσπάθειες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων επιδιώκοντας να συμβάλει στην καταγραφή, ανάλυση, και ανάδειξη όψεων και πρακτικών του τουρισμού για την παραγωγή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών και καινοτόμων τουριστικών προϊόντων.

Εργαστήρια

Στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού δεν λειτουργούν θεσμοθετημένα εργαστήρια. Οι διδάσκοντες συμμετέχουν και είναι μέλη σε εργαστήρια των Τμημάτων από τα οποία προέρχονται. 

Ερευνητικά Προγράμματα

Οι διδάσκοντες συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με τις θεματικές και τα γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν στα πεδία εφαρμογών που καλύπτει το Τμήμα. 

Δημοσιεύσεις

Οι Καθηγητές που διδάσκουν στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού έχουν συμβάλει στην συγγραφή πολλών βιβλίων, κεφαλαίων σε βιβλία και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και έχουν συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.