Φοιτητικός Σύλλογος

Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου δραστηριοποιούνται με ποικίλους τρόπους. Οι φοιτητικοί σύλλογοι αποτελούν τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων και εκπροσώπησης των φοιτητών/τριών στα συλλογικά όργανα και παράλληλα ασχολούνται με την οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μέλη τους μπορούν να είναι όλοι/ες οι φοιτητές/τριες ενός Τμήματος.