Προσωπικό

Προσωρινή Γενική Συνέλευση

Τα μέλη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού είναι:

  • Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος
  • Θεόδωρος Σταυρινούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αν. Προέδρου
  • Δημήτριος Λαγός, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Πανωραία Πουλάκη, ΕΔΙΠ
  • Ευαγγελία Πρωΐου, ΕΤΕΠ

Διδακτικό Προσωπικό

Οι Καθηγητές που διδάσκουν στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού  προέρχονται από τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και  Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. Πρόκειται για επιστήμονες αναγνωρισμένους διεθνώς, με πλούσιο ερευνητικό έργο και πολύχρονη διδακτική εμπειρία, με ειδικότητες/γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στην Πληροφορική, την Οικονομική, την Πολιτική, τη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ του Τουρισμού.

Τεχνικό Προσωπικό

Οι τεχνικής φύσεως ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού καλύπτονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Χίου και από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.         

Διοικητικό Προσωπικό

Το διοικητικό προσωπικό υποστηρίζει γραμματειακά το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού και έχει τη μέριμνα της ομαλής, αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας της Γραμματείας.
Το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος αποτελούν:
  • Αγγελική Γαϊτάνου, Προϊσταμένη Γραμματείας (Τηλ.: 2271035302)
  • Σταθάκου Μαρία, Γραμματεία Φοιτητών (Τηλ.: 22710-35330 & 22710-35300)