Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας»

background

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» στη Χίο.

Το εν λόγω Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) αποτελεί δημιουργική επανίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα και εξαιρετικά επιτυχημένου μεταπτυχιακού προγράμματος τουριστικών σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» που λειτούργησε αδιαλείπτως στη Χίο από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 έως σήμερα, συμπληρώνοντας είκοσι (20) χρόνια. Το ΔΠΜΣ προσφέρει ολοκληρωμένη εξειδικευμένη γνώση σε όλο το φάσμα και τις πτυχές των τουριστικών σπουδών καλύπτοντας τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης και της Διοίκησης Φιλοξενίας (Hospitality) που διευρύνει τις γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, οξύνει την κριτική τους ικανότητα και τους εξοπλίζει με τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να μπορούν είτε να ενταχθούν στην τουριστική αγορά είτε να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους σε ερευνητικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο : http://tourism-pms.aegean.gr