Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις δίνουν τη δυνατότητα σε όσους και όσες επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ακόμα πτυχίο προπτυχιακών σπουδών, να εστιάσουν σε διαφορετική ακαδημαϊκή ή και επαγγελματική κατεύθυνση.

Στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατ’ έτος, με τη συμμετοχή των υποψηφίων σε γραπτή εξέταση τριών μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μελετήστε τα αρχεία:

Search