Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

Όνομα Θέμα Διατριβής Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Μάρκος Ψώρας Μοντελοποίηση του εθελοντικού τουρισμού ως εναλλακτικής μορφής τουρισμού και των επιπτώσεων της σε τοπικό επίπεδο σε περιόδους κρίσης
 • Eπιβλέπων: Καθηγητής Θεόδωρος Σταυρινούδης
  Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Άννα Κυριακάκη
  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Αλέξιος – Πατάπιος Κόντης
  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Στυλιανός Ιωαννίδης Blockchain και Οργάνωση Τουριστικών Προορισμών
 • Eπιβλέπων: Αλέξιος – Πατάπιος Κόντης
  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Καθηγητής Θεόδωρος Σταυρινούδης
  Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Άννα Κυριακάκη
  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 
Σπυριδούλα – Φιορή Μάντζιου Η Εργασιακή εξουθένωση (Εργασιακό Burnout) στις επιχειρήσεις Φιλοξενίας. Ένα πρότυπο μοντέλο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού για την έγκαιρη αναγνώριση των αιτιών και τη διαχείριση των επιπτώσεών της.  
 • Eπιβλέπων:Καθηγητής Θεόδωρος Σταυρινούδης
  Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Δημήτριος Στεργίου
  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών
  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Νίκη Γλαβέλη
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αθηνά Βυζυργιάννη Πόλεις Αερολιμένων, Αεροτροπόλεις & η Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Αερολιμένων ως Στρατηγικός Παράγων Ανάπτυξης των Τουριστικών Προορισμών – Η περίπτωση της Ελλάδας.  
 • Eπιβλέπων:Καθηγητής Θεόδωρος Σταυρινούδης
  Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Καθηγητής Ανδρέας Παπαθεοδώρου
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Νικόλαος Γεώργιος Καραχάλης
  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Search