Βραβεία Επίδοσης - Υποτροφίες

Βραβεία Επίδοσης

Το Τμήμα ενθαρρύνει με ηθικά και υλικά κίνητρα τη διαρκή βελτίωση και αριστεία των φοιτητών/τριών του κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα Βραβεία επίδοσης αποτελούν μια θεσμοθετημένη διαδικασία υλικής επιβράβευσης των πρωτευσάντων/σασών και διακριθέντων/εισών αποφοίτων και φοιτητών/τριών κάθε έτους με χρηματικά έπαθλα, τα οποία προέρχονται από ιδρυματικούς πόρους (π.χ. Χρηματοδότηση της Σχολής ή/και του Τμήματος), κρατικές ενισχύσεις (π.χ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και χορηγίες ιδιωτών/επιχειρήσεων. Για λόγους ενθάρρυνσης και παραδειγματισμού η βράβευση των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Τελετής Καθομολόγησης των πτυχιούχων του Τμήματος.

  • Χρηματικό έπαθλο από την εταιρεία “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ” (ΔΑΑ)

    Η Εταιρεία “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ” (ΔΑΑ) συμβάλλει χορηγικά στην ενίσχυση του θεσμού των χρηματικών επάθλων με στόχο την επιβράβευση των προσπαθειών των διακριθέντων/εισών φοιτητών και φοιτητριών και την περαιτέρω ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας.

  • Βραβείο Επίδοσης εις μνήμην Κωνσταντίνου και Αλεξάνδρας Γκιάλα

    Το βραβείο προσφέρεται από τα παιδιά τους Περικλή, Ιωάννη, Εμμανουήλ και τις οικογένειές τους. Ο Κωνσταντίνος Γκιάλας υπήρξε εκ των πρωτοπόρων στο χώρο του Τουρισμού, όντας Διευθύνων Σύμβουλος και μετέπειτα Πρόεδρος των Ξενοδοχείων Χανδρή την περίοδο 1965 – 2005.

  • Χρηματικό έπαθλο από τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης σε διακριθέντες/είσες φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

    Η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης απονέμει χρηματικό έπαθλο σε φοιτητή/τριά του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού κατά την τελετή απονομής πτυχίων με όρους και προϋποθέσεις που το Τμήμα ορίζει, στοχεύοντας στην ενίσχυση των φοιτητών/τριών του.

Υποτροφίες

Search