Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας»

Tourism PMS logo
Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού σε συνεργασία με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» στη Χίο. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι το πρώτο στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1998 στη Χίο καλύπτοντας τις ανάγκες του τουριστικού τομέα της χώρας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη “Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας” στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης και της Διοίκησης Φιλοξενίας (Hospitality). Το εν λόγω πρόγραμμα διευρύνει τις γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, οξύνει την κριτική τους ικανότητα και τους/τις εξοπλίζει με τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να μπορούν είτε να ενταχθούν στην τουριστική αγορά είτε να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους σε ερευνητικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο : https://tourism-pms.aegean.gr

Search