Επαγγελματικές Προοπτικές

Με την περάτωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του ΤΟΔΙΤ θα διαθέτουν τις απαιτούμενες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και πρακτικές δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους καταξίωση και εξέλιξη στον χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων και των φορέων τουρισμού τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού θα μπορούν να απασχοληθούν ως: 

 • Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, οργανωτές ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικούς πράκτορες, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων) στους τομείς διοίκησης, οργάνωσης και πωλήσεων)
 • Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, Ε.Ο.Τ., Ν.Π.Δ.Δ.) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων ) σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής
 • Στελέχη κλαδικών φορέων του τουρισμού (π.χ. Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α., κ.ά.)
 • Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στο χώρο του τουρισμού.
 • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και σχεδιασμού.

Οι τομείς απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων σε υφιστάμενους ή νέους τουριστικούς προορισμούς
 • Προώθηση και πώληση τουριστικών προϊόντων στους καταναλωτές απευθείας από τους παροχείς τουριστικών υπηρεσιών ή μέσω του συστήματος και της αλυσίδας διανομής τουριστικών προϊόντων
 • Διαχείριση τουριστικών προορισμών, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • Δημόσια διοίκηση, σχεδιασμός και πολιτική τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • Ανάπτυξη, επιβολή και έλεγχος κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
 • Διασφάλιση ποιότητας παροχής τουριστικών υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού τουριστικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. HACCP, ISO)
 • Διεθνή παρουσία και παροχή τεχνογνωσίας σε αναπτυσσόμενα κράτη μέσω διεθνών οργανισμών (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού) για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
 • Βασική έρευνα και τουριστική εκπαίδευση.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις εγγραφής των Πτυχιούχων του Τμήματος στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Search