Μεταδιδάκτορες

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής:
Κωνσταντίνος Α. Χρυσάφης
Επιβλέπουσα:
Γεωργία Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Θέμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας:
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων σε συνθήκες Αβεβαιότητας: Η Περίπτωση της Βιομηχανίας Κρουαζιέρας.

Search