Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Τα μέλη ΔΕΠ, οι διδάσκοντες/ουσες και το ερευνητικό προσωπικό του ΤΟΔΙΤ συμμετέχουν ενεργά στην έκδοση του επιστημονικού περιοδικού Tourismos: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Air Transport Studies που εκδίδει η Ελληνική Αεροπορική Ένωση με την επιστημονική υποστήριξη του Ιδρύματος.
Tourismos Journal
Tourismos: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism
Journal of Air Transport Studies
Journal of Air Transport Studies

Search