Γενικά - Ερευνητικά πεδία

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών του στόχων το ΤΟΔΙΤ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα που διεξάγεται τόσο με τη μορφή αυτόνομων ερευνών όσο και στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η πολυετής ενασχόληση του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΟΔΙΤ στο ιδρυθέν από το 2000 Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δίνει τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης της γνώσης και της εμπειρίας προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος επικουρείται από τη λειτουργία, από το 2021, του Εργαστηρίου Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (“iTED Lab”) που έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει και να ενισχύσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του ανάγκες.

Η ερευνητική δραστηριότητα του ΤΟΔΙΤ επεκτείνεται και στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υπό την επίβλεψη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος στα επιστημονικά και ερευνητικά αντικείμενα που υπηρετούν τα γνωστικά πεδία της Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών του στόχων του ΤΟΔΙΤ ιδρύθηκε το Εργαστήριο Βιώσιμης και Ανθεκτικής Περιφερειακής και Τουριστικής Ανάπτυξης (SuRe Lab). Το Εργαστήριο παρέχει καινοτόμες και εφαρμόσιμες γνώσεις σχετικές με τα γνωστικά πεδία του εργαστηρίου, μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός συνεχόμενου περιβάλλοντος.

Το εργαστήριο εκτός από την παροχή, προώθηση επιστημονικής γνώσης και πρακτικών μεθόδων για τη διαμόρφωση πολιτικής στη λήψη αποφάσεων προσφέρει, παρέχει τη δυνατότητα, ευκαιρίες σε επιστήμονες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις και δημοσίους λειτουργούς να συνεργαστούν με ομολόγους τους με αντίστοιχα ερευνητικά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες αλλά και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο.

Επιπλέον συμβάλει με την παροχή, ανάπτυξη εργαλείων στην αξιολόγηση και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας μιας περιοχής μέσω του καθορισμού των στόχων ανάπτυξης, της διαχείρισης του εξωτερικού περιβάλλοντος και την επιλογή, στο πλαίσιο αυτό, των καταλληλότερων στρατηγικών και των επιλογών για την επίτευξη των στόχων.

Search