Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΟΔΙΤ

Για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες Πρακτικής Άσκησης ενημερώθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 15 Απριλίου 2022 και στην οποία συμμετείχαν ο Τμηματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης: Καθηγητής Θεόδωρος Σταυρινούδης, ο Αναπληρωτής Τμηματικός Υπεύθυνος Αλέξιος-Πατάπιος Κόντης, Επίκουρος Καθηγητής και η Υπεύθυνη του Γραφείου (3) Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Καδρέφη Αθανασία.

Search