Εκδήλωση για το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus+

Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού - Πανεπιστήμιο Αιγαίου στον κόσμο του Erasmus+ μέσα από τα μάτια των διεθνών φοιτητών που σπουδάζουν τουρισμό στη Χίο αλλά και των φοιτητών μας που ενδιαφέρονται να ανοίξουν τα φτερά τους για σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

Στην υβριδική εκδήλωση συμμετείχε η κ. Rallou Matzourani από το Γραφείο Erasmus-University of the Aegean και η κ. Maria Kova Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Visit Chios που δέχεται και απασχολεί ήδη φοιτητές από το εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus+ ErasmusIntern.

Παρακολουθήστε το video της εκδήλωσης υποδοχής των εισερχομένων φοιτητριών (με παρουσίαση του Τμήματος στα αγγλικά) και στο δεύτερο μέρος δείτε την ενημέρωση για το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών και Φοιτητριών Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση (στα ελληνικά).

Search