Καθομολόγηση Πτυχιούχων

Η καθομολόγηση πτυχιούχων είναι αναγκαία, μονομερής, πανηγυρική ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών, σε ειδική τελετή και με την παρουσία συναδέλφων τους, πράξη των αποφοίτων που περάτωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με την οποία διαβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκαν στο Ίδρυμα.

Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της Tελετής Kαθομολόγησης καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Η καθομολόγηση δεν αποτελεί συστατικό τύπο για την επιτυχή πραγμάτωση σπουδών αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του εγγράφου πτυχιακού τίτλου. Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών και πριν την καθομολόγηση, μπορεί να χορηγηθεί στον απόφοιτο σχετική βεβαίωση.

Το κείμενο της καθομολόγησης έχει ως εξής:

«Κάτοχος από σήμερα του Πτυχίου του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο όνομα της τιμής και της συνείδησής μου καθομολογώ, ενώπιον του/της Πρύτανη/Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου, του/της Προέδρου του Τμήματος, της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου και της κοινωνίας, ότι θα θεραπεύω την επιστήμη, θα επιδιώκω την προαγωγή και την αρτιότητα της επιστημονικής γνώσης με ευρύνοια και κριτικό πνεύμα, με αίσθημα ευθύνης και ελεύθερο φρόνημα, σύμφωνα με τις αρχές και τις γνώσεις που διδάχθηκα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κατά τη σταδιοδρομία μου, θα ασκώ τα δικαιώματα και θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του/της πτυχιούχου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ευσυνειδησία, ήθος, αξιοπρέπεια, όπως επιτάσσουν η επιστημονική δεοντολογία και η ακαδημαϊκή ελευθερία.

Θα συνυπηρετώ την προσωπική μου πρόοδο και την κοινωνική ευημερία. Θα αποφεύγω κάθε άδικη και άνομη πράξη, θα προασπίζω τη δημοκρατία, την ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Θα υπερασπίζομαι πάντοτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων μου και θα ενεργώ με γνώμονα το σεβασμό της φύσης. Θα προσβλέπω ως ενεργός/ή και δημιουργικός/ή πολίτης και επιστήμονας σε μια κοινωνία δίχως φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές διακρίσεις και διαχωρισμούς».

Καθιερώνεται κατά τις τελετές καθομολόγησης η αμφίεση της τηβέννου για τα μέλη Συγκλήτου, τα μέλη ΔΕΠ και τους/τις φοιτητές/τριες.
Η προσφώνηση των ονομάτων κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή του πτυχίου πραγματοποιείται βάσει ιεράρχησης κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου και της διάρκειας των σπουδών).

Φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή καταθέτουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Γραμματεία:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Έντυπο Καταγραφής Στοιχείων Αποφοίτων
 • Aίτηση εγγραφής στο σύλλογο αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

  ALPHA BANK
  Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158
  IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158
  BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX
  Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων
Για τη χορήγηση του πτυχίου, εκτός από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις λήψης του (αριθμός μαθημάτων και αριθμός ECTS), είναι απαραίτητη η μη ύπαρξη των παρακάτω εκκρεμοτήτων με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

 • Να έχουν επιστραφεί τυχόν δανεισθέντα βιβλία, να έχει κατατεθεί η πτυχιακή εργασία σε ηλεκτρονική μορφή στο Αποθετήριο Hellanicus και να έχει κατατεθεί η Δήλωσης κατάθεσης και άδειας παραχώρησης χρήσης πνευματικού έργου στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Να έχει επιστραφεί στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης. Σε περίπτωση στέγασης από το Ίδρυμα, να έχει επιστραφεί το κλειδί του δωματίου.
 • Να έχει επιστραφεί στη Γραμματεία Τμήματος η ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Το Πτυχίο υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/νισσα, τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα του Τμήματος και απονέμεται από τις Πρυτανικές Αρχές και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος.

Η δέσμη των εγγράφων που παραλαμβάνουν οι απόφοιτοι κατά την απονομή περιλαμβάνει:

 • δύο αντίγραφα του Πτυχίου,
 • το Παράρτημα Διπλώματος στα ελληνικά και στα αγγλικά,
 • Περγαμηνή για όσους/όσες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση και έχουν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο,
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχιούχου,
 • Βεβαίωση Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
 • Επιστολή του/της Πρύτανη/νισσας.

Πριν την πραγματοποίηση της τελετής καθομολόγησης αναρτώνται αναλυτικές οδηγίες στο forum του Τμήματος.

Search